Výlety‎ > ‎

Jiřetín pod Jedlovou

KŘÍŽOVÁ HORA
 - vrch nad obcí (563 m), kde v 18. století vzniklo poutní místo spojené s legendou o zjevení Spasitele na kříži sedmi bratrům, vybízející je k návratu z nuceného exodu v době protireformace. Vrátí se nejmladší z nich. Nemocný na nohy, nechá vystavět na úpatí hory dřevěný kříž a po svých modlitbách je uzdraven. Místo se stalo známým a poté sem začalo přicházet mnoho trpících. O založení křížové cesty a výstavbu kaple se zasloužil zdejší farář Gottfried Liessner. Celý areál byl vysvěcen 17. září 1764 a obsahuje:
  • Výjev z Getsemanské zahrady - sochy tří spících apoštolů Petra, Jakuba, Jana a modlícího se Ježíše.
  • Křížovou cestu - 11 zděných kapliček s reliéfními výjevy, kaple Povýšení sv. Kříže (12. a 13. zastavení) a kaple božího hrobu (14. zastavení)
  • Sochu Ecce homo znázorňující sedícího Ježíše s trnovou korunou
  • Sochu Panny Marie
Areál Křížové hory byl v roce 1969 prohlášen za kulturní památku. Od roku 1991 začala cílevědomá snaha o celkovou obnovu tohoto místa, jež patří mezi nejvýznamnější dominanty obce Jiřetína pod Jedlovou.