Chřibská přehrada

CHŘIBSKÁ PŘEHRADA
 je přehradní nádrž na horním toku Chřibské Kamenice v údolí pod Malým Stožcem. Je největší ze tří přehradních nádrží na území Lužických hor. 

Byla postavena v letech 1912-24 jako hráz proti povodním ničícím obec Chřibská. V letech 1975-1977 byla přestavěna na vodárenskou nádrž a v současnosti je reservoárem pitné vody pro Šluknovský výběžek. 
Zemní sypaná hráz je dlouhá 190 m a vysoká 20,3 m. Jezero je dlouhé asi 1 km a plocha hladiny 13 ha. Hráz přehrady není přístupná a také silnička, vedoucí údolím kolem přehrady je trvale uzavřena i pro pěší. Nejlepší výhled na přehradu je z Malého Stožce nebo z Velké Tisové.