Chřibská

Městem je od roku 1570, byla střediskem obchodu a řemesel, proto zůstala otevřeným městem bez hradeb a bran. Na obranu měla výsady pro cech lučištníků a od roku 1596 spolek střelců. Roku 1661 vznikl cech zušlechťovatelů skla (malířů, rytců a brusičů). První sklářská huť ale vznikla v  Horní Chřibské již na počátku 15. století. 

Chřibská měla právo hrdelní, které se vykonávalo na nedalekém vrchu Spravedlnost. Poblíž něho byl založen hrádek, údajně jako sídlo soudního úředníka (fojta). 

Z významných událostí, které se zapsaly do dějin Chřibské, udělení práva používat městský znak (1570), založení střeleckého spolku (1596), zřízení městského špitálu (1596), založení spolku literátů (1650), založení cechu malířů skla (1669) a návštěvu císaře Josefa II. (1779).
V roce 1500 byl v Chřibské postaven pivovar.
Bohužel, byly i smutné události; velké požáry (1736 a 1766), ničivé povodně (1705, 1883, 1897 a 1925) a vpády nepřátelských vojsk (1648, 1757, 1778, 1813 a 1866). 

Původně gotický kostel Sv.Jiří byl zcela přestavěn kolem roku 1596. Zařízení je částečně barokní (kazatelna z roku 1670, sochy z 18. století a mramorová křtitelnice) a rokokové (sochy Immaculaty a sv. biskupa). Do stěn věže, kostela a ohradní zdi jsou vsazeny kamenné náhrobky, z nichž některé pocházejí již z konce 16. století. . 
Za kostelem jsou umístěny barokní sochy Sv. Jana Nepomuckého a Panny Marie z poloviny 18. století, které původně stály na kamenném mostě přes říčku, zbouraném při rozšiřování silnice.
Budova fary (čp. 9) má na kamenném portálu znak Kinských a letopočet 1726. Severně od náměstí stojí barokní kaple z roku 1722. Na náměstí je osmiboká kašna z 1. poloviny 19. století a novogotická budova bývalé radnice z roku 1866.
V jejím sousedství stojí rodný dům Tadeuse Haenkeho, na jehož průčelí je umístěna pamětní deska s mramorovým reliéfem z roku 1885, doplněná roku 1961. V létě roku 2002 bylo v domě zřízeno městské muzeum.
Ve městě se zachovaly četné lidové roubené stavby a patrové faktorské domy s kombinovanou stavební technikou, často klasicistně obedněné a se štíty vykrývanými břidlicí.
U nádraží v lesích severně od města je bývalé letovisko a klimatické lázně, dříve nazývané Malý Semerink.
Objekt bývalého mlýna na koření z roku 1884 s původním zařízením.

Ve městě Chřibská se dodnes zachovalo vybavení mlýna na koření. Mlýn stojí v Chřibské již od roku 1884 a byl provozován až do 70. let 20. století. Je stále vybaven původním zařízením a proto byl vyhlášen technickou památkou.