Výlety

PRAVČICKÁ BRÁNA  je největší přirozená skalní brána na našem kontinentu, národní přírodní památka. Je považována za nejkrásnější přírodní útvar Českého Švýcarska a tvoří symbol celé oblasti pokračování

Jednou z nejznámějších atrakcí Českého Švýcarska jsou SOUTĚSKY na říčce Kamenici.

Vznik této krajiny začal před mnoha milióny let na dně moře. Po jeho ustoupení začaly krajinu přetvářet přírodní procesy, které působí neustále. Dlouhou dobu byla oblast kolem Kamenice težko přístupná a svým tajemnem lidi spíše odrazovala pokračováníPANSKÁ SKÁLA (597 m) je vulkanický čedičový útvar, který vyčnívá z náhorní plošiny mezi Kamenickým Šenovem a Práchní. Panská skála je nejstarší chráněný geologický útvar na českém území a má rozlohu 1,26 ha. pokračování

SLOUP V ČECHÁCH - SKALNÍ HRAD A POUSTEVNA
Přijdete-li na jižní konec obce, rozevře se před vámi široké ploché údolí s nepřehlédnutou dominantou – mohutným skalním blokem, který dal základ středověkému opevnění a později barokní poustevně, pokračování

ROZHLEDNA JEDLOVÁ 
Vrch JEDLOVÁ je jedním z nejvýznamnějších vrcholů bývalého okresu Děčín, a proto na její vrchol směřovaly kroky milovníků výhledu již od nepaměti. Rozhledna byla na tomto mohutném kopci postavena, ale až koncem 19. století pokračování

KŘÍŽOVÁ HORA - vrch nad obcí Jiřetín pod Jedlovou (563 m), kde v 18. století vzniklo poutní místo spojené s legendou o zjevení Spasitele na kříži pokračování